Dr. Cohen Memorial Trophy
&
Cets regelgeving

 

Regelgeving Dr. Cohen Memorial Trophy / CETS
 

C.E.T.S regels per 1 januari 2024


 

Kwalificatie regels

  • Honden die in bezit zijn van een Nederlandse eigenaar die woonachtig is in Nederland en Lid is van de N.B.T.C.

  • Honden die een CC / CAC / CACIB hebben behaald.

  • Honden die geselecteerd zijn voor het landenteam van het voorgaande jaar

  • Honden die een overwinning hebben behaald op Specialty show*

*Toelichting Specialty shows.

Beste reu en beste teef van de Clubmatch / Kampioenschap clubmatch N.B.T.C. of buitenlandse Bull Terrier Clubmatch / Kampioenschap clubmatch.

Waarvan een kopie van het resultaat naar het secretariaat gestuurd dient te worden.

  • Winnaar Jonge hondendag N.B.T.C.

  • Winnaar Cohen Trophy Show N.B.T.C.

  • Winnaar Beste witte reu / witte teef

  • Winnaar Beste gekleurde reu / gekleurde teef 

  • Winnaar Agates trophy & Dr. Langhout Bokaal

Honden die al eens een trophy hebben behaald op de CETS kunnen niet meer worden uitgenodigd met uitzondering van een reserve trophy. 
Honden kunnen maximaal 3x uitgenodigd worden. 
Voor 15 Januari moet de lijst ingeleverd zijn bij het secretariaat van de C.E.T.S. organisatie.
 

Dr.Cohen regels per 1 januari 2024

 

Voor deelname aan de Dr. Cohen Memorial Show kunnen alleen honden uitgenodigd worden die:

In Nederland gefokt zijn, ongeacht de nationaliteit van de eigenaar, mits lid van de Nederlandse Bull Terrier Club tijdens de kwalificatieperiode.

Importhonden die in Nederlands bezit zijn van leden van de N.B.T.C. en een N.H.S.B. nummer (Nederlands hondenstamboek) hebben.
De kwalificatie periode loopt van 1 Januari tot 1 Januari.
 

Kwalificatie regels

Honden die op Nederlandse CAC, CAC/CACIB tentoonstellingen, de clubmatch en/of de kampioenschapsclubmatch van de N.B.T.C. tenminste 3 maal U behaald hebben in vier opeenvolgende door de hond gelopen shows onder 4 verschillende keurmeesters.

Uitgenodigde en deelnemende honden aan de Dr. Cohen show, krijgen automatisch voor de nieuwe kwalificatieperiode 1 maal U.

De winnaar van de Dr. Cohen Trophy en reeds tweemaal uitgenodigde honden, zijn van verdere deelname aan een Dr. Cohen Memorial Show uitgesloten.

Indien de eigenaar van een uitgenodigde hond bij niet deelname geen schriftelijk bericht van verhindering stuurt, is de hond van volgende Dr. Cohen Memorial Shows uitgesloten.
Voor elke Dr. Cohen Memorial Show dient de hond zicht opnieuw te kwalificeren dus ook indien men (schriftelijk) heeft afgemeld.

De honden die zijn uitgenodigd voor de Dr. Cohen Memorial Show mogen niet worden ingeschreven voor de jonge honden show en/of de clubmatch.