Nierziekte

 
Nierziekte
De sluipmoordenaar
In het kort:
HN (Hereditary Nephritis)
is de bekendste van de twee nierziekten in het ras. Deze ziekte, is naar onze mening, de ergste.
Het treft honden tussen de twee en acht jaar oud, hoewel er gevallen bekend zijn van oudere en jongere leeftijden. Deze is bekend als de “sluipmoordenaar” omdat er vaak pas symptomen of signalen openbaren in de eindfase. Er sterven ieder jaar honden, in de ogen van hun eigenaar, plotseling zonder waarschuwing. Ze waren niet bewust van het feit dat hun hond leed aan deze dodelijke ziekte. Er is geen genezing mogelijk voor deze ziekte, hoewel speciale diëten medicatie kunnen helpen om het leven te verlengen.
 
Er is tegenwoordig een test beschikbaar bekend als de urine/proteïne/creatine ratio (UPC) test die berekend hoeveel eiwit er in de urine zit. Te veel kan duiden op nierziekte. 1.00 is de verhouding die in de UK als acceptabel voor de meeste rassen, dit is echter niet het geval voor de Bull Terrier. In Australië is uit onderzoek gebleken dat honden met een verhouding hoger dan 0,3 stierven aan nierziekte.
Honden zouden getest moeten worden op de leeftijd van één jaar elke 6-12 maanden tot de leeftijd van vijf. De UPC verhouding moet lager zijn dan 0,3. Beide ouderdieren moeten aan deze waarde voldoen om er zeker van te zijn dat ook de pups vrij kunnen zijn. Als één van de ouderdieren lijdt aan nierziekte zal hij dit doorgeven aan de helft van het nest.
 
PKD (Polycystic Kidney Disease) is de minder bekende ziekte maar er wordt door fokkers op dit moment meer over gesproken omdat er steeds meer honden positief worden gescand op deze ziekte. PKD zijn cysten op en in de nieren en wordt vaak geassocieerd met hartziekte. Een eenmalige scan in het leven is voldoende om aan te tonen of er cysten aanwezig zijn of niet.
Gedetailleerde informatie:
De twee voornaamste nierziekten waar het ras de Bull Terrier last van kan hebben zijn Hereditay Nephritis en Polycystic Kidney Disease, beide zijn momenteel een groot probleem binnen het ras. HN is momenteel goed bekend in het ras terwijl PKD nog onbekender is maar er zijn recent honden gescand waar de diagnose PKD is gesteld. Deze honden bleken ook hartproblemen te hebben. In werkelijkheid is het moeilijk om te zeggen aan welke nierziekte lijdt als er geen onderzoek is verricht.
Zowel HN als PKD zijn erfelijke ziekten waar geen genezing voor is. Er zijn echter testen mogelijk die helpen de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen om zodoende deze honden uit te sluiten voor de fok en een zo goed mogelijke behandeling te geven om het leven van de hond te verbeteren.
Ik hoop dat dit artikel u duidelijk maakt wat nierziekten zijn, hoe het vererft en welke stappen u kunt nemen om te voorkomen dat er gefokt wordt met zieke honden en hoe u een pup kunt kopen van nierziekte vrije ouders.
De beroemde Bull Terrier Jackadandy heeft het rasrecord wat betreft vererving van kampioenen. Hij stierf op de leeftijd van acht jaar aan nierziekte, net als de helft van zijn nakomelingen. Ook de besten worden getroffen door deze ziekten.
Ik heb geprobeerd, zo goed als het kon, om de processen in lekentaal uit te leggen zodat iedereen de informatie begrijpt, medische achtergrond of niet.
Wat doen de nieren
De primaire taak van de nieren is het reguleren van het plasma en weefselvocht in het lichaam door het vormen van urine. Simpel, de nieren filteren schadelijke stoffen uit het lichaam en scheiden deze uit door de urine. Tijdens het maken van urine reguleren de nieren ook:
· De hoeveelheid van het bloedplasma, en heeft dus een belangrijke taak in het regelen van de bloeddruk;
· De concentratie van de afvalproducten in het bloed;
· De concentratie elektrolyten en andere ionen in het plasma;
· De Ph waarde van het plasma.
Zoals u ziet kan het slecht functioneren van de nieren een verwoestende uitwerking hebben op het gehele lichaam. Als de nieren degenereren, zal het lichaam zich vullen met schadelijke giffen, het bloed zal vergiftigen, de bloeddruk zal stijgen en de concentratie elektrolyten en de pH-waarde van het plasma zullen fluctueren wat de organen in het lichaam zullen aantasten.
De symptomen van nierziekte
Nierziekte staat bekend als de sluipmoordenaar omdat er vaak geen symptomen aanwezig die wijzen op deze ziekte en als ze er al zijn dan kan men ze vaak verwarren met andere dingen.
Enige symptomen zijn:
· toegenomen water drinken,
· toegenomen plassen,
· stinkende adem (in de eindfase),
· plotseling afvallen (in de eindfase),
· zweren in de bek (in de eindfase),
· bibberen (in de eindfase),
· slaperig (in de eindfase),
· overgeven (in de eindfase),
· met PKD hebben de honden vaak erge diaree .
Natuurlijk is het mogelijk dat een hond maar één van deze symptomen laat zien en vaak is het zo dat er helemaal geen symptomen te zien zijn. Als de hond nog een pup is zal het u helemaal niet opvallen dat deze meer drinkt en vaker moet plassen.
Veel Bull Terriers die lijden aan een nierziekte hebben een heel normaal leven, spelen, slapen en eten net als een andere hond en vertonen geen enkel symptoom tot de eindfase is aangebroken. Dit is meestal na een paar dagen en in sommige gevallen zelfs binnen 24 uur. De hond zal snel verzwakken wat een grote shock is voor de eigenaar. In het eindstadium zullen de nieren totaal verschrompelen en er rest de eigenaar en dierenarts niets anders dan de hond uit zijn lijden te verlossen.
Er is geen genezing van nierziekte. Sommige medicijnen en diëten kunnen het proces vertragen, hoewel dit niet bewezen is en uiteindelijk zal de hond toch sterven. De leeftijd dat Bull Terriers sterven varieert tussen twee en acht jaar, hoewel er ook gevallen bekend zijn van jonger en ouder. Omdat veel eigenaren en dierenartsen het ziek zijn van de hond niet onderkennen, zal er met deze honden gefokt worden, en zal deze akelige ziekte worden doorgegeven aan de pupjes.
Hoe vererven HN en PKD
In Australië heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden op de invloed van nierziekte op de Bull Terrier. Samen met medisch onderzoek werd de stamboom van de Bull Terrier gedetailleerd beoordeeld. Men kwam tot de conclusie dat beide vormen autosomaal dominant vererven. Dit wil zeggen dat elke hond die het ziektegen heeft de ziekte zal krijgen in zijn leven en dat je maar één ouder nodig hebt die het ziektegen heeft, om het door te geven aan ongeveer 50% van de nakomelingen.
Testen op HN and PKD- de juiste testen en resultaten.
Hereditary Nephritis (HN)
Er is een relatief goedkope test beschikbaar die het disfunctioneren van de nieren opspoort. De naam van deze test heet Urine Proteïne/Creatine ratio (UPC) verhouding test. Deze test geeft de verhouding in de urine aan en als deze te hoog is kan dit een aanwijzing zijn van nierproblemen en is er een verder onderzoek noodzakelijk. Sommige fokkers testen hun honden op nierziekten middels een controle van het bloed. Met een bloedtest kun je echter niet aantonen dat je hond niet lijdt aan nierziekte. Het is bekend en bewezen dat er geen aanwijzingen te vinden zijn in het bloed als de ziekte zich in het beginstadium bevind. De nierziekte wordt in het bloed pas zichtbaar als het grootste gedeelte van de nieren niet meer functioneert. Nogmaals, een bloedtest toont niet aan dat de hond een nierziekte heeft.
De UPC verhouding voor Bull Terriers moet onder de 0,3 zijn. Dit is duidelijk rasspecifiek en uw dierenarts zal hier notie van moeten nemen omdat voor het grootste gedeelte van de rassen een resultaat onder de 1,0 acceptabel is en een normaal functioneren van de nieren aan geeft. Nogmaals voor Bull Terriers moet dit onder de 0,3 zijn. Uit de testresultaten van Australië is gebleken dat Bull Terriers met een waarde hoger dan 0,3 Nierziekte kregen.
U kunt zelf de urine opvangen of een dierenarts kan urine afnemen bij uw hond en dit opsturen naar het laboratorium voor analyse. Als uw dierenarts onbekend is met de UPC test vraag hem dan contact op te nemen met het laboratorium die verder uitleg kan geven.
De urine moet worden opgevangen in een schone steriele pot. De eerste ochtendurine is nodig en uw hond mag geen eten hebben gehad de avond ervoor. Uw dierenarts kan ook urine rechtstreeks van de blaas afnemen.
De test is hetzelfde voor reuen en teven, maar ben er zeker van dat uw teef niet loops is omdat bloed in de urine het resultaat zal beïnvloeden.
De UPC test toont niet aan dat uw hond een nierziekte heeft. Als de waarde boven de 0,3 is dan is het in eerste instantie belangrijk dat u voorlopig niet met uw hond fokt. Uw dierenarts zal eerst moeten onderzoeken of hond een urineweginfectie heeft. Als u niet zeker bent dan is het verstandig eerst een deugdelijke antibioticakuur te geven.
Als dit achter de rug is en u heeft een week gewacht om het lichaam schoon van antibiotica te laten worden, dan is het zaak dat u een nieuwe UPC test doet. Als de waarde van de uitslag dan weer boven de 0,3 uit komt dan is het waarschijnlijk dat uw hond nierproblemen heeft en moet u niet fokken met uw hond.
De enige manier om 100% zeker te zijn van wat er aan de hand is met uw hond zijn nieren is een biopsie. Dit is een snelle procedure en de enige manier om duidelijk te maken welke nierziekte uw hond heeft of dat de UPC waarde te hoog is door een ander probleem. Mijn advies is om dit in de toekomst uit te laten voeren, en om natuurlijk deze informatie te delen met anderen. Dit is de enige manier om er achter te komen hoe groot het probleem eigenlijk is.
De UPC test is alleen gebruikt als een onderzoeksmiddel, maar elke Bull Terrier met een resultaat hoger dan 0,3 moet uitgesloten van de fok.
Het is nodig om de UPC test iedere zes maanden tot een jaar uit te voeren om de nierfunctie van uw hond te onderzoeken. Een goed resultaat op eenjarige leeftijd geeft geen levenslange garantie. Het probleem kan zich op latere leeftijd openbaren. Naar mijn mening zou een dekreu iedere 6 maanden tot de leeftijd van vier jaar getest moeten worden. Hierna volstaat een jaarlijkse controle. Teven zouden in ieder geval getest moeten worden voor de dekking.
Als u een hond heeft waar u mee fokt zorg er dan voor dat u een kopie heeft van de UPC test. Als u een pupje koopt, vraag dan naar de resultaten en om de uitslag van de test in te mogen zien. Vergewis u er van wat de testdatum is en dat deze niet te oud is.
Polycystic Kidney Disease (PKD)
PKD verschilt totaal van HN, het zijn twee afzonderlijke ziekten. Het is bekend dat PKD al vele jaren in het ras aanwezig is terwijl er maar enkele fokkers hun honden scannen op deze ziekte. In 2010 werd bekend dat er een aantal honden aan deze ziekte leden en dat was de aanzet voor veel fokkers om hun honden te laten scannen. In de UK is het scannen eenvoudig en de kosten liggen tussen de £35 en £50 voor een eenmalige test. Het is verstandig om te wachten met de scan tot de hond de leeftijd heeft van één jaar. In Australië, waar veel nierziekte onderzoek heeft plaatsgevonden, gelooft men na jarenlang scannen en monitoren naar PKD dat uw lijn pas vrij van PKD is als er vijf generaties gescand zijn. In de beginfase van PKD zal er geen afwijkende waarde zichtbaar zijn in de UPC test. De enige manier om er zeker van te zijn dat uw hond niet lijdt aan PKD is om een scan uit te laten voeren. Er zal een lichte sedatie nodig zijn om uw hond tijdens de test volledig stil te laten liggen hoewel de test volledig pijnloos is.
De scan zal aantonen of de nieren normaal zijn of dat er een abnormale hoeveel cysten aanwezig is. Het is verstandig om een kopie van de test te bewaren voor eventuele puppykopers. Als er maar 1 of 2 cysten geconstateerd worden dan is het verstandig de test na 6 tot 12 maanden nog eens uit te voeren.
Er is slechts één test nodig om aan te tonen dat uw hond geen PKD heeft. Het is mogelijk om uw pupjes te testen maar er wordt geadviseerd te wachten met scannen tot de leeftijd van één jaar. Vijf generaties testen zal pas een PKD vrije lijn aantonen.
PKD wordt vaak in verband gebracht met mitralisinsufficiëntie waarom het vaak onopgemerkt blijft. Symptomen van hartproblemen geven sneller medische signalen en worden daardoor sneller onderkend. Als eenmaal een hartprobleem is geconstateerd zal meestal geen verder onderzoek worden geadviseerd. Het is echter te adviseren om, vooral een jonge Bull Terrier, te onderzoeken op PKD, als een hartprobleem is geconstateerd.
Honden waarbij PKD is geconstateerd halen vaak wel een respectabele leeftijd, en sterven vaak eerder aan een hartkwaal dan aan PKD.
de weg voorruit
Als fokkers samenwerken en hun dekreuen en fokteven testen, en de honden met een UPC waarde hoger dan 0,3 of die lijden aan PKD uitsluiten voor de fok, dan kunnen deze ziekten serieus worden gereduceerd en in een paar jaar zelfs vrijwel verdwijnen. Het is belangrijk dat puppykopers vragen naar testresultaten en dat laten aantonen door laboratoriumverslagen.
Naar mijn mening is er geen enkele reden waarom een fokker zijn fokdieren niet zou testen op zo’n verschrikkelijke ziekte en als hij die wel heeft dan hoor ik het graag.
Onthoud waarom deze ziekte de sluipmoordenaar wordt genoemd, en vraag je zelf af hoe weet u dat uw niet lijdt aan deze ziekte.
Note: de gegevens in dit artikel zijn enkel voor informatieve doeleinden. Als u vermoedt dat uw hond aan één van de hierboven genoemde symptomen lijdt ga dan naar uw dierenarts.
Schrijfster Debbie Wiles
Met toestemming vertaald