N.B.T.C.

N.B.T.C.

De Nederlandse Bull Terrier Club komt op voor de belangen van de Standaard & Miniatuur Bull Terrier en organiseert clubevenementen zoals: Clubmatches, Jongehondendagen, Funday’s, Internationale Weekenden, Keurmeesterexamens, Seminars etc.
Ook brengen wij drie keer per jaar het clubblad de Bull Terrier ‘Herald’ uit.

Neem gerust de tijd om de website volledig te verkennen, wij hopen dat deze u bevalt.
BESTUUR N.B.T.C.

 

 

 

Voorzitter: Corné Maton
tel: 06-10475097
voorzitter@bullterrierclub.nl
 
Secretaris: Carla Rijnbout
tel: 06-23365519
secretaris@bullterrierclub.nl

Penningmeester/Ledenadministratie/Webmaster:
Marianne Gerver
bankrekening: NL84 INGB 0001585913
email: penningmeester@bullterrierclub.nl

Gezondheidscommissie: Lis Bouland
tel: 06-24857939
email: gezondheid@bullterrierclub.nl


Evenementen: Sander Smit
tel: 06-15539314
email: evenementen@bullterrierclub.nl
 
Bankgegevens:
Bij betaling van uw lidmaatschap het jaartal vermelden en daarbij uw naam
Bij betalingen voor een evenement graag duidelijk: Naam evenement, naam eigenaar, naam hond en NHSB nummer.
Op rekeningnummer NL84INGB0001585913 ten name van de Nederlandse Bull Terriër Club.
 
 
Ereleden
 
Dhr. H. Konings
Mevr. M. Konings-Linskens
Dhr. F. Desaumois
Mw. P.C. Desaumois – van Geest
 
 
 
 
Overleden Ereleden